Аптека, Лъвов мост

Аптека, Лъвов мост

Четириетажната жилищно–търговска сграда е ситуирана в югоизточната част на площада на Лъвов мост. Построена през 1927 г. от първия собственик–Никола Петров Войнов (местен аптекар), тази сграда е чудесен пример за следосвобожденската архитектура на България. Дълго време първият етаж е функционирал като аптека. Дори сега надписът, който я обозначава, стои на фасадата. Времето на аптеката отдавна е преминало, но дори сега местните жители наричат сградата „Аптеката”. Скулптурните елементи по фасадата говорят за висок артистичен синтез. Все пак сградата е не само архитектурен, но и художествен паметник на културата.