Bedroom - реставрация на интериор

Bedroom - реставрация на интериор

Построена е в началото на ХХв. , като сграда на Италианска банка (известна още като Итало-българска търговска банка) и се намира на ул. „Леге” №2. Интериорът на банковия салон е призован да внуши респект. Роля за това играят пропорциите на помещението, разположенито на носещите елементи и тяхното оформление. Част от колоните и полу-колоните обработени със съвършена благородна мазилка имитираща розов мрамор завършват с богати капители. След внимателно отстраняване на слоеве боя по пластичните им детайли се установява наличието на дебел слой позлата. Таваните са друг елемент на пластичната украса. В зависимост от важността на пространството което затварят, те са обточени с корнизи с различен профил. При преустройството на банката в министерство, са направени някои сериозни намеси в плановата структура на партера.