Червената къща

Червената къща

Сградата е построена през 1928г. по проект на арх. Йордан Хранов. Тринадесет години по-късно наследника на собственика надстроява един етаж, който завършва с двускатен покрив. За жаласто това е нарушило пропорциите на сградата необратимо и сега можем само да гадаем как точно е изглеждала. Въпреки това сградата е запазила известна част от своя уникален образ. Фасадата откъм улицата е симетрична. Еркерът на втория етаж разчупва иначе компактния обем. Вторият етаж е рамкиран от мощен корниз с богата геометрична украса. Прозорците на еркера имат сложен арковиден завършех и са рамкирани от пластично обрамчване. Най-интересната част на къщата е пластичната мазилка съставена от малки еднакви пирамиди с квадратна основа. Всичко това заедно със специфичния цвят на фасадата създава индивидуален архитектурен образ и може дори да се каже, че сградата е архитектурно достижение.