Фасадна реставрация на бивш Гранд хотел "Прентан"

Фасадна реставрация на бивш Гранд хотел "Прентан"

Бившата сграда на хотел "Прентан" се намира на пресечката на улиците "Екзарх Йосиф" и "Сердика", построена е около 1910 г. Представлява четириетажен обем с повдигната височина на партерното ниво. В композиционно отношение сградата е с несиметрични фасади с правилно, ритмично членение, подчертана е оста на главния вход. Интересен момент са ъгловите балкони – характерен елемент за по – късен архитектурен период. Фасадната украса е сдържана и е изпълнена в стил „сецесион”. Сградата е претърпяла много метаморфози във функционално отношение, в момента се използва за офис помещения и заведение на партерно ниво.