Фасадна реставрация на бул. "Христо Ботев".

Фасадна реставрация на бул. "Христо Ботев".

Сградата е построена през 1912г. за Барух Мушолам, местен търговец. В последствие магазинът на партерното ниво е превърнат в ресторант. Преди реставрацията през 2015г. партерът и мецанинът са използвани като офиси и магазини. От 70-те години на ХХ-ти век до 2015 г. оригиналната естетика на двата етажа е почти заличена. За сметка на това горните етажи са запазени в почти изцяло автентичен вид, но физическото им състояние е много лошо. Реставрацията на сградата цели да доближи външния ѝ вид максимално близо до оригиналното му състояние. Спацификата на пластиките е възстановена от художник-реставратор. Както виждате, ние се грижим за малките детайли по сградата, които създават нейната уникалност.