Фасадна реставрация на църквата Св. Николай Чудотворец

Фасадна реставрация на църквата Св. Николай Чудотворец

Храм "Св. Николай" се намира в гр. Сливен и е изграден през 1834 година върху основите на стара църква. Представлява трикорабна, безкуполна сграда с централна апсида и две ниши в дебелината на източния зид. Масивно изградена и засводена, с емпория под форма на буква П и двуетажно преддверие-нартика, сега преустроено за църковни канцеларии. Строена от брациговски майстори, завършена от Тодор Карахристов от Сливен. Има резбовани тавани в частта под емпорията. В интериора украсни елементи са капителите над колоните, които са изработени от гипс, и релефът на арките. Особен интерес представлява външното оформление на преддверието. Към църквата е имало взаимно училище и метох, които сега не съществуват.