Интериор на кантина, гр. София

Интериор на кантина, гр. София

Цветове, подбуждащи апетита.