Калпакчиевата къща, гр. Банкя

Калпакчиевата къща, гр. Банкя

Къщата на знаменития старозагорски художник Тодор Калпакчиев се намира в централната част на гр.Банкя. Върху мозайката на терасата пред главния вход е изписана годината на завършване: 1925. След 1944г., къщата е разделена на самостоятелни стаи до нейната реституция през 90-те години на 20ти век. Калпакчиевият дом е от най-интересните, запазени в автентичен вид къщи от началото на 20ти век в ареала на гр.Банкя. Тя е представител на жилищната архитектура на новото време и носи характерни особености присъщи за средноевропейския планински регион. Стилът ѝ е в съзвучие с репутацията на Банкя, като курортен център, където сградите са изящни и красиви вили. Извършените консервационните дейности включват конструктивно укрепване на компрометираните основи, покрив и етажни гредореди, отстраняване на подпочвената влага и адекватно отводняване на повърхностните води. Реставрцията на Калпакчиевата къща е една малка победа в борбата за опазване на културното наследство, въпреки частичните отклонения от оригиналния архитектурен проект.