Неофит Рилски 30, гр.София

Неофит Рилски 30, гр.София

Паметникът на културата е ситуиран в един от най-старите квартали на София и е типичен пример за софийско жилище от периода преди Първата Световна Война. Включва два жилищни етажа, един подпокривен и един полувкопан. Обемно-пространствено решение, вестибюлната планова схема и художествения синтез определят сградата като архитектурно-строителна и художествена ценност. Двукатната дървена дограма е възстановена от професионалисти. Съгласно проекта за консервация и реставрация на фасадите, са добавени хармонични покривни отвори за преустройство на бившия слугински етаж.