Орель Палась, гр. София

Орель Палась, гр. София

Сградата на булевард ”Мария Луиза” №45 е строена в началото на 20ти век. За осъществяването на проекта на 18 юни 1925г. е регистриран жилищен кооператив „Орель Палась“.Архитектурната композиция и пластичната украса са примери на еклектичния стил от началото на ХХв. у нас. Характеризират се със изявена симетрия спрямо централната ос и богата декорация. Архивна снимка разкрива присъствието на конзоли под всички балкони. При неизвестни за нас обстоятелства те са били премахнати. Настоящият проект обхваща цялостна фасадна реставрация на сградата, както и възстановяване на оригиналните конзоли по детайл.