Разширение на библиотека "Сава Доброплодни" в град Сливен

Разширение на библиотека "Сава Доброплодни" в град Сливен

Сградата на регионална библиотека „Сава Доброплодни” се намира в центъра на гр. Сливен. Построена е през 1910-1912 год.,а по – късно към къщата е пристроен двуетажен обем / проект на арх.Методи Тотев /. Настоящият проект за пристройка-разширение на библиотеката е изготвен по задание на община Сливен. Новата сграда е триетажна с две подземни нива и е свързана със съществуващата сграда посредством топла връзка. Проектът цели да създаде една модерна, функционална, високо технологична сграда, която засвидетелсва респект към съществуващия паметник на културата. Търсено е максимално „отваряне към улицата” – функционално и пространствено. И тъй като в новата пристройка се помещава и детският отдел на библиотеката, тази идея придобива още по-голямо значение. Функционалното решение предлага възможност за прегрупиране на някои от основните помещения. Фасадите на новата сграда са напълно остъклени от север към улицата и частично от изток към библиотеката. = Търсен ефект е фасадата на съществуващата сграда да „влезе” и активно да участва в интериора и живота на новата сграда.