Жълтата къща

Жълтата къща

Бившата сграда на читалище „Зора” се намира в центъра на гр. Сливен, на централната улица “Хаджи Димитър”№6. Строена е в началото на ХХ век, като богата къща на Атанас Русчев, който по това време е известен сливенски фабрикант. Представлява двуетажна масивна сграда, разположена в самостоятелен двор, с архитектурни обеми, оформени с богата пластична декорация. Представителната украса на фасадите й отговаря на декорацията на интериора. Водещ елемент в обемната композиция е салонът, където е разположено главното стълбище и около когото са организирани всички останали помещения (както на първия, така и на втория етаж). Фасадното изграждане е много богато и подчертава раздвижения обем и силует на сградата. По своя архитектурен образ, детайли и тонално третиране сградата на Атанас Русчев излиза от рамките на еднофамилната сливенска къща и се нарежда до най-достойните представители на следосвобожденските сгради, издържани в духа на ретроспективния еклектизъм в необароков стил.